Освен уникалното художественото изразяване, Кану – Перица Георгиев-Кану провежда два пъти седмично сатсанг пред ученици и гости на различни теми, богати, както темите на самия живот на търсещия истината. Словото на Кану е изкусно, изпръстрено с примери от неговата трансформация, лично преживян опит и проникновения, вярвания, истини за живота, изкуството, човека, природата, великия Творец на съществуването, произтичащи от тях.

Отделни откъси от лекции на различни теми могат да бъдат прочетени на блога на Премананда мандир. А от 2019 година започна издаването и на поредица от книги, запечатали мъдростта на духовните учители, в подкрепа на всички търсещи истината.

Книгите, които са в наличност, могат да бъдат закупени в йога зала Narayana Yoga & Art – София, или поръчана на e-mail: premananda@mail.bg и изпратени по куриер.

ИЗЛЕЗЛИ ОТ ПЕЧАТ – 2019 година:

МЪДРОСТТА Е УХАНИЕТО НА ЦВЕТЯТА ОТ ГРАДИНАТА НА ТВОЕТО СЪРЦЕ

В книгата са включени общо 126 истории и притчи, от духовното наследство на дзен, суфизма, хиндуизъм, християнство. Те са разказани от автора по време на неговите срещи в Премананда мандир пред ученици и гости, за да илюстрират дълбоката любов и мъдрост скрита в тях, трудностите и препятствията през които преминава търсачът на истината. Те са транскрибирани на уникалния език на Кану-Перица Георгиев.


Книгата е изчерпана.

ЛЮБОВНАТА ИГРА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО ВЪВ ВЕЧНОТО НАСТОЯЩЕ

В книгата са включени 366 кратки послания за всеки ден от годината – изворна мъдрост, избрана от лекции на Кану – Перица Георгиев.
Книгата е изчерпана.

ШЕПОТЪТ НА ПРОЛЕТТА
Книгата съдържа 299 кратки послания

Излезли от печат 2020 година

ВИЗУАЛНА ПОЕЗИЯ, личен бележник на Кану – Перица Георгиев. Книгата съдържа ръчно преписани поеми от Учителя на Кану – Перица Георгиев – Шри Чинмой. Всяка поема е илюстрирана с уникални цветни авторови картини.

Издател и разпространител Narayana Yoga & Art

ЛЮБОВНАТА ИГРА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО ВЪВ ВЕЧНОТО НАСТОЯЩЕ. Второ допълнено и преработено издание.

Книгите, които са в наличност, могат да бъдат закупени в йога зала Narayana Yoga & Art – София, или поръчана на e-mail: premananda@mail.bg и изпратени по куриер.