Занимания с деца

Занимания с деца

В галерия „Махадева“ се провеждат два вида занимания с деца от 7 години до 14 години – креативна ваканция и съботна занималня.

Занимания с деца

Креативна ваканция

Да съберем ума и сърцето.

Да следваме сърцето, да мислим с ума.

Незабравими преживявания през ваканцията, в специалната атмосфера в художествената галерия на македонския художник и духовен учител – Перица Георгиев – Кану.

Вярваме, че ДЕЦАТА ще бъдат вдъхновени от досега до уникалното изобразително изкуство, ще бъдат провокирани от новите приятели и най-вече от възможността за творческо себеизразяване, себепознание и излизане извън познатите и одобрявани граници.

 

Продължителност: Две групи, в зависимост от желанието на родителите:

  • Сутрин от 9:00 до 13:00ч. – 4 ч.
  • След обяд от14:00 до 18:00ч. – 4ч.

Цената за 1 ден или 4часа – е 28 лв. 

 

На децата се осигуряват материали за работа, папка за портфолио; плод, вода и чай.

***

Основните подходи на взаимодействия с децата са хуманистичният, позитивният, интегралния, идеите на синергията и множествените интелигентности, а именно: всяко дете е уникално, различно от останалите и има свой специфичен потенциал, който с подкрепата на възрастните, трябва да развива и реализира в живота си. Всяко дете притежава няколко от 9-те интелигентности.

Отношенията между екипа на възрастните и децата са основани на уважение на личността на детето, сърдечност, топлота, отзивчивост към нуждите на всяко дете, приемане и подкрепа.

Децата работят в малка група, включваща 6-7-деца. Към всяко дете се прилага индивидуален подход, съобразно неговите потребности, интереси и творчески потенциал.

***

Основната дейност в занималнята е играта в нейните различни форми, чрез които децата ще бъдат активни участници и съиграчи на възрастните.

Игрите и заниманията обхващат интегрално всички аспекти от човешкото развитие: физическо, интелектуално, социално, емоционално и духовно.

Целта на дейностите в занималнята е да съберем сърцето и ума в едно красиво, истинско преживяване.

Ще се забавляваме с радост, чрез:

  • Творчески дейности за себеизразяване чрез изобразителното

изкуство, музиката, ритмиката, спонтанното импровизиране с музикални инструменти (флейта, маракас, флайдръм, ксилофон, калимба и др); развиване на емоционалната, музикална, художествена, телесно-кинестетична и духовна интелигентност;

– Художествено творчески дейности – четене, слушане и импровизиране на забавни истории; развиване на лингвистичната, социална, емоционална и духовна интелигентност;

– Занимателни математически и логически задачи – развиване на математическата, логическа, езикова, пространствена и духовна интелигентност.

– Игри сред природата.

– Себепознание и игри за снемане на напрежението; развиване вътреличностната, междуличностна, екологична и духовна интелигентност.

В края на престоя, детето ще има свое портфолио от заниманията.

Екипът включва: психолог, сертифицирани педагози, медицинско лице.

Съботни занимания с деца

Провеждат се ежемесечно във времето от 10:00 до 14:00 часа. Възможно е при договорка с родителите часовете да бъдат променяни.

Времето от 4 часа ще бъде използвано за запознаване, споделяне и дейности. Към всяко дете се прилага индивидуален подход, съобразно неговите потребности, интереси и творчески потенциал.

Заниманията се провеждат по график, който се оповестява на сайта и на страницата във фейсбук: https://www.facebook.com/galleryMahadeva/  или @galleryMahadeva

Записванията са до петък, 18 часа.

Цената за 1 час е 10лв. За 4 часа – 28лв. За второ дете, сумата е на половината: за 1 час 5лв., за 4 часа- 14лв.

Телефони за записване и информация:

Доц. д-р Р. Захариева +359 885 222 355

Я. Стойлкова, Управител на фирма „Махадева“, галерист

+359 887 923 072