Ателие Мандала

Ателие Мандала отправя предизвикателство към изразяване на нашия творчески аспект, който обикновено пренебрегваме в ежедневието. Тук ние ще изготвяме лични мандали/ или ще оцветяваме готови/.
ателие мандала
Ателие Мандала е една от инициативите за самопознание, себеизразяване и трансформация чрез изкуство.
Целта на Ателие Мандала – да открием нашия вътрешен ритъм, да се запознаем с вярванията и ценностите, които невидимо ни водят е ежедневието. Да подредим приоритетите, спрямо ролите, истинската ни същност и настоящия момент.
Ако имате деца, доведете и тях – така, чрез съвместно творческо общуване, ще изградим по-пълноценни и хармонични отношения родител – дете.
ателие мандала
Водещ на Ателие Мандала – доц. Д-р Райна Захариева – Реню, доцент, доктор по психология на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на над 120 статии, студии и книги. Последната й книга (2017) е „Пътешествие в родителство“ – насочена към важните неща в човешкия живот и новото отношение и възпитание на детето. Води групи за обучение на родители в родителство из цялата страна от 2001 година. Има дългогодишен опит в индивидуални консултации с родители и юноши.
Следдипломните й обучения са в областта на: НЛП на Институт за личностно развитие; арт терапия към“ Българска асоциация по арт-терапия“ и Институт за терапия и експресивни изкуства ЕООД с български и чужди преподаватели.